Duurzaamheid binnen handbereik – alles over milieuvergunningen en de gasketelwet

Duurzaamheid binnen handbereik – alles over milieuvergunningen en de gasketelwet

31 mei 2023 Uit Door Redactie

Duurzaamheid en milieuvriendelijkheid zijn belangrijke thema’s geworden voor bedrijven en huishoudens. Ondanks dat duurzaamheid mee geïntegreerd wordt in de normale manier van leven, blijft het verbeteren van deze aspecten een voortdurend proces. De overheid heeft verschillende regels vastgesteld voor bedrijven en particulieren om ze te stimuleren om een milieuvriendelijke mindset toe te passen. In deze blog gaan we ons concentreren op milieuvergunningen en de gasketelwet, en hoe het implementeren van deze wetten ons helpt bij het bereiken van doelen voor duurzaamheid.

tetso bv gaskraan

Milieuvergunningen

Bedrijven hebben tegenwoordig de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hun activiteiten niet schadelijk zijn voor het milieu. Dit houdt in dat bedrijven verplicht zijn om een milieuvergunning te verkrijgen voor bepaalde activiteiten die een impact kunnen hebben op het milieu. Deze vergunningen zijn verplicht voor bedrijven die bijvoorbeeld een aanzienlijke hoeveelheid afval produceren, of die gebruik maken van gevaarlijke stoffen. De overheid gebruikt deze vergunningen om te controleren of bedrijven zich houden aan de regels voor milieu en om te vermijden dat schadelijke stoffen worden uitgestoten in de lucht, het water, of in de grond. Het niet hebben van een milieuvergunning kan leiden tot boetes, juridische procedures en zelfs tot het stopzetten van de activiteiten van een bedrijf. Het verkrijgen van een milieuvergunning kan dus erger voorkomen.

Gasketelwet

De gasketelwet is ook een wetgeving dat betrekking heeft op milieu. Het is gericht op de veiligheid en de energiezuinigheid van centrale verwarmingsketels. De wetgeving bepaalt dat de boilers periodiek gecontroleerd moeten worden op de veiligheid en efficiëntie, en dat de installateur over de nodige expertise en certificaten beschikt. Het doel van de wet is om de uitstoot van koolmonoxide, een giftig gas dat vaak vrijkomt door slecht onderhouden boilers, te voorkomen. Daarnaast resulteert het nakomen van de wetgeving in besparingen op de energierekening en minder belasting voor het milieu. Door de controle van de boiler op regelmatige basis, gaan ze efficiënter functioneren, waarmee uiteindelijk minder energie wordt verbruikt.

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen wordt vandaag de dag steeds belangrijker voor bedrijven. Het stelt uiteenlopende eisen aan de bedrijfsvoering; van energie-efficiënte gebouwen, tot het gebruik van groene energiebronnen en groene materialen. Bedrijven die werken vanuit een duurzame visie tonen hun verantwoordelijkheidsgevoel naar het milieu en naar de samenleving. Door te streven naar duurzaamheid wordt er bijgedragen aan het verminderen van negatieve invloeden op het milieu en wordt er bewuster omgegaan met het gebruik van energiebronnen. Ook voor particulieren is het belangrijk om zich bewust te zijn van duurzaamheid en om te kijken naar manieren om een bijdrage te leveren, zoals bijvoorbeeld het sluiten van contracten met duurzame bedrijven.

Groene energiebronnen

Duurzaamheid betekent ook dat we steeds meer op zoek zijn naar groene energiebronnen. Deze bronnen dragen bij aan het verminderen van onze koolstofvoetafdruk op de planeet en aan het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Groene energiebronnen kunnen zonne-, wind-, en hydro-energie zijn. Door het gebruik van deze schone energievormen worden onze bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen verminderd en de schadelijke effecten van klimaatverandering op de planeet beperkt.

In deze blog hebben we ons gericht op twee wetgevingen, namelijk milieuvergunningen en de gasketelwet, die beide een belangrijke rol spelen in het verduurzamen van onze leefomgeving. Het naleven van deze wetgevingen is belangrijk om een veilige en milieuvriendelijke werk- en leefomgeving te creëren. Door bescherming voor het milieu hebben we een positieve invloed op zowel onze samenleving als de planeet. Het is daarom belangrijk dat bedrijven en particulieren zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en zich inzetten om te werken aan duurzamere en milieuvriendelijkere oplossingen.